Rejestracja na seminarium pt. "Wątki gospodarcze w edukacji globalnej"

Prosimy o podanie danych niezbędnych do rejestracji na seminarium pt. "Wątki gospodarcze w edukacji globalnej", które odbędzie się w środę, 27.11.2019 r. w Warszawie. Aktualne informacje o seminarium znajdują się pod adresem: https://igo.org.pl/seminarium-watki-gospodarcze-w-edukacji-globalnej-27-...

Prosimy o wpisanie nazwy organizacji, instytucji lub szkoły, którą Państwo reprezentują, z którą są związani lub w której Państwo pracują.
Prosimy o zaznaczenie, w których modułach będziesz uczestniczyć. Możliwe jest uczestnictwo w jednym, dwóch lub wszystkich trzech modułach.
Czy potrzebujesz zwrotu kosztów podróży na seminarium i/lub noclegu w Warszawie?
Jeżeli masz jakąś dodatkową informację lub pytanie do organizatorów, to wpisz je w tym miejscu.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności , przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) do celów związanych z działalnością IGO, w tym na przesyłanie informacji o działaniach IGO i zaproszeń do uczestnictwa w wydarzeniach IGO i przedsięwzięciach organizowanych przez IGO. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do dokonania rejestracji na wydarzenie.